PERSONALUTBILDNING

Genom att klicka på bilden nedan så kommer du till vår huvudsida för vår personalutbildning AAS.
AAS betyder Ansvarsfull Alkoholservering.

Alla våra utbildningar är interaktiva. Detta innebär att du genomför utbildningarna i lugn och ro där hemma.
Vi utbildar tusentals personer anställda på restauranger varje år i Sverige, är du en av dem? Klicka på bilden nedan…

 

personalutbildning
  

Värt att tänka på:

Personalutbildning -ett skydd!

Många som jobbar inom restaurang, bar och nattklubb är unga människor med ingen, eller låg, erfarenhet. Detta är din största risk. Hur mycket du än jobbar säkert och långsiktigt, så kan en, eller ett par, outbildade personer i din personalstyrka ganska snabbt fälla din verksamhet. Dessutom finns både fängelse och dagsböter på straffskalan hos den personal som gjort allvarliga fel.
 
De flesta gånger så har inte personalen såklart inte någon avsikt med sina misstag. De vill självklart inte göra fel, men utan personalutbildning så är risken betydande att fel kommer att göras. Du som tillståndshavare har i detta läge inget skydd. Serveras en minderårig så finns risken för omedelbar indragning av ditt serveringstillstånd. Beslutet tar kommunen på orten där din servering bedrivs.

Personalens ansvar

Samtlig personal som arbetar med alkohol hos dig har ett ansvar. Du ska se till att den som är serveringsansvarig, dvs direkt underställd dig som tillståndshavare, har nödvändiga kunskaper för uppgiften. Om du väljer att själv utbilda denna person, eller köper en interaktiv utbildning är upp till dig. Tänk dock på att du kommer att missa delar när du själv utbildar personen. Något du slipper riskera när du köper en utbildning.

Berusade gäster

Din personal kommer, efter att ha genomgått en utbildning, kunna bemöta berusade gäster, identifiera narkotikapåverkade personer och hantera situationer som uppkommer på serveringsstället. De flesta som utbildar sig känner att de är tryggare på arbetsplatsen och att de känner att ”de har lagen i ryggen”

Scroll to Top